Classic thấp màu xanh Navy

215,000

Giày Converse Classic thấp cổ màu xanh navy là một trong những dòng giày kinh điển của thương hiệu giày Converse.

Danh mục:

Mô tả

Giày Converse Classic thấp cổ màu xanh navy là một trong những dòng giày kinh điển của thương hiệu giày Converse.

Classic thấp cổ màu xanh Navy 01
Classic thấp cổ màu xanh Navy 01
Classic thấp cổ màu xanh Navy 02
Classic thấp cổ màu xanh Navy 02
Classic thấp cổ màu xanh Navy 03
Classic thấp cổ màu xanh Navy 03
Classic thấp cổ màu xanh Navy 04
Classic thấp cổ màu xanh Navy 04
Classic thấp cổ màu xanh Navy 05
Classic thấp cổ màu xanh Navy 05
Classic thấp cổ màu xanh Navy 06
Classic thấp cổ màu xanh Navy 06
Classic thấp cổ màu xanh Navy 07
Classic thấp cổ màu xanh Navy 07